31 Aralık 2018 Pazartesi

Öğretmenlere iş fikri! Özel eğitim kursu, etüt merkezi, eğitim danışmanlığı, ödev merkezi açmakMerhaba arkadaşlar,

Bir çok mezun öğretmen mesleklerini yapmak istiyor. Bunun için ilk tercihleri kamu tabi ki lakin KPSS puanları oldukça yüksek. Mezun olan öğretmen kadar kamu da yer olmadığı içinde geriye kalanların özel de şansını aramaktan başka çaresi yok. Büyük Özel Eğitim Kurumlarının da kadroları çok hızlı doluyor. Herkes kendi yolunu çizme niyetinde bu yüzden eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, ödev merkezi, eğitim rehberliği gibi yöntemler denenmek isteniyor. Bence de haklı bir arayış ama bu arayışlarda yasal mevzuatlara takılıyor. Bu tip yerler kısa sürede eğitimle alakası olmayan fırsatçıların eline düşmesi nedeniyle bakanlık önlemler alıyor. Cezalar, kapatmalar vs.

Bu konu tüm öğretmen ve öğretmen adaylarını ilgilendiren önemli bir konu. İnternet ortamında bu konularla ilgili çok dağınık ve yanlış bilgiler mevcut. Bu yüzden konuyu detaylı bir şekilde araştırdım ve sizlere de öyle sunmak isterim.


Öncelikle MEB'in 19 Ocak 2017'de yayınladığı genelgeden anladığımız, ülkemizdeki tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri bakanlığın denetimine tabidir.

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz´ın imzasıyla yayımlanarak illere gönderilen genelgede, eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, ödev merkezi, eğitim rehberliği gibi adlar altında veya herhangi bir ad belirtilmeden bakanlığın uhdesinde bulunan faaliyetlerin yürütüldüğünün tespit edilmesi halinde, ilgili kanunla yapılan düzenlemeler gereğince bu yerleri kuran veya işletenlere para cezası verileceği, böyle yerlerin bu faaliyetleri yürütmelerine hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği belirtildi. Genelgede, "Ülkemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri, devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmekte olup; resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri Millî Eğitim’in amaçlarına uygunluğu bakımından Bakanlığımızın denetimine tabidir." ifadesine yer verildi.

İlgili kanunda özel öğretim kurumlarınca verilebilecek eğitim faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yürütüleceği kurum türlerinin belirlendiğine dikkat çekilerek, gerçek ve tüzel kişilerce kanun kapsamında belirtilen faaliyetlerin kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamayacağı, her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin bakanlığın izin ve denetimine tabi olduğunun hüküm altına alındığı anımsatıldı.

 Bir özel eğitim merkezi açmak ciddi bir iştir ve denetime tabidir. MEB onaylı bir özel eğitim kursu açmak içinde şu belgeler gereklidir:

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği dahilinde MEB onaylı özel kurs açmak için istenen belgeler;

- Form dilekçe
- TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan
- Kurucu tüzel kişi ise amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
- Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği
- Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı 35*50 cm veya a3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı
- Bakanlıkça onaylı kurum yönetmeliğinin uygulanacağına ilişkin yazılı beyan
- Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile  bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar  için; bakanlıkça onaylanmak üzere 3 nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve cd’si
- Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı ,resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan 3 nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve cd’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı
- Yönetici çalışma izin teklifi ve tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan
- Kurum binasının tapu fotokopisi veya okul türlerine göre kira sözleşmesinin milli eğitim md. onaylı örneği
- Sağlık Meslek Lisesi açacakların ildeki hastane ile yapacakları protokol
- Binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor
- Kurum bina ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il/ilçe sağlık birimlerinden alınan rapor
- Kurum binasının sağlam ve dayanaklı olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri yada yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerden alınacak teknik rapor
- Yabancı uyruklular tarafından doğrudan veya ortaklık yoluyla açılacak milletlerarası okullar için bakanlar kurulu izni
- Milletlerarası okullar için denklik belgesi
- Yukarıdaki belgeleri temin ettikten sonra valilik ya da kaymakamlığa müracaat etmeniz gerekmektedir. Müracaatınızın alındığı tarihin yazılı olduğu bir belge tarafınıza verilecektir. Dosyanız 3 iş günü içinde valiliğe gönderilecektir.

Bakanlıkça ve Valilikçe Yapılacak İşlemlerMEB onaylı özel kurs açmak için istenen belgeler ve gerekli dokümanları valilik ya da kaymakamlığa vermenizle birlikte:
- Yapılan müracaatın yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı incelenerek il milli eğitim müdürlüğünce en az 2 il eğitim denetmeni görevlendirilir.
- İl eğitim denetmenlerince en geç 15 gün içinde düzenlenen inceleme raporunda, kurumun açılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığının belirtilmesi halinde, okullara ilişkin dosya 5 iş günü içinde bakanlığa gönderilir.
- Bakanlıkça okullara 5 iş günü içerisinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.
- Kurum bilgilerinde değişiklik olması durumunda bakanlık kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı değişikliği yeniden düzenlenir.

Özel kurs açılım işleri bu denli teferruatlı olması nedeniyle bu konularla ilgilenen danışmanlı şirketleri vardır. MEB danışmanlık bunlardan bir tanesi ve talebinize göre sizlere fiyat çıkartmaktadır.

Bu arada danıştığım kurs ve müdür çalışanlarının da uygun nitelikli eğitim verecek bir özel eğitim kursunun en düşük maliyetinin 100.000 TL olacağını belirtmektedirler.

Ben bunlarında hepsini biliyorum ama daha uygun fiyatlara mâl edebileceğim bir başka yol yok mu?- Videolu eğitim sistemi oluşturabilirsiniz, farklı branşlardan öğretmenler ile oluşturacağınız videolar ile öğrencilere eğitim verebilirsiniz. (Özel Eğitim Kurumlarının fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bir çok öğrenci evden ders çalışmakta ve özellikle de videoları tercih etmektedirler)


- Özel ders verebilirsiniz, eskiden beri süregelen yaygın bir eğitim şekli. Kişilerin birebir karşılıklı memnuniyetlerinin olduğu bir eğitim şekli olması dolayısıyla yasal hiçbir sorunu yoktur. Öğrenci bulma ve güven kazanma yöntemlerini siz belirlemelisiniz. Evin dışında özel dersler için kullanacağınız ofis vb yerler için de herhangi resmi bir mevzuat yoktur.


8 yorum:

 1. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim AQUA KAMP lakin linkleri doğru yerlere bırakmamışsın kolay gelsin.

   Sil
 2. İş imkanları çok aslında ancak sermaye de lazım. En büyük sorun sermaye :) Teşekkürler yazı için :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tabi gözü kör olsun o sermayenin :) O konuda hemfikirim lakin güzel bir script yazdırıp ders videoları ya da canlı dersler paylaşılabilir. Bunlara büyük sermaye gerektirmez. Ama ben devletin özellikle öğretmenlere kolaylık sağlamasını bekliyorum bu aşamalarda.

   Sil
 3. harika iş fikirleri için teşekkürler editör

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yorum ve takibiniz için ben de size teşekkür ederim

   Sil
 4. Yaziniz için teşekkürler:)

  YanıtlaSil

YORUMLARA LİNK EKLENMESİ TEHLİKELİ VE YASAKTIR