Adalet Bakanlığı 7 adet stajyer kontrolör alım ilanıBakanlığımız merkez teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 5, 6 ve 7 nci
derecelerde bulunan yedi (7) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz
Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda
Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama
yapılacaktır.

0 Yorumlar

YORUMLARA LİNK EKLENMESİ TEHLİKELİ VE YASAKTIR