3 Haziran 2018 Pazar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alım ilanı

Üniversitemiz Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesinin Eğitim–Öğretim ve
Araştırma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis edilen A1-K50 sefer belgesine sahip gemide 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen
unvanda 1 (bir) adet Gemi Adamı (Makine Zabiti) pozisyonunda sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
Başvuracak adayların:
1-657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmaları,
2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,
3-Müracatların; ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine
kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının http://www.erdogan.edu.tr/idari/personel web
adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi
Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
NOT: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel
olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1
(bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
 2- İstenen şartları sağlayan aday sayısının birden fazla olması halinde, kazanan aday noter
huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
1-Diploma veya mezuniyet belgesi örneği (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka
idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),
2-İlan ekinde görülen başvuru formu,
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4-1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir),
5-Başvurulan pozisyon için bu ilanda belirtilen belgeler (Belge asılları mutlaka idare tarafından
görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),
6-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

YORUMLARA LİNK EKLENMESİ TEHLİKELİ VE YASAKTIR