6 Mayıs 2018 Pazar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 225 sözleşmeli personel alım ilanı


Son Başvuru: 16 Mayıs 2018


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Samsun il ve ilçelerindeki
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ne bağlı birimlerde
istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak olup, KPSS (B) grubu puan sıralaması
esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-657 Sayılı Kanunun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile nöbet usulü çalışmaya
ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli
bulunmamak.
3- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş
olmak).
4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği
ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
3- 2016 KPSS; P3 puanını gösteren belge, Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı aranmamaktadır.
Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bu pozisyon için yazılı
ve/veya sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup ayrıca duyuru yapılacaktır.
4- 1 adet resim ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvurmaları gerekmektedir.(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2016 KPSS P3(B) grubu puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru
bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından
belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları www.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl
kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar
sonuçların www.omu.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde İşe
başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim
etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili
bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde
istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve
atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.


DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

YORUMLARA LİNK EKLENMESİ TEHLİKELİ VE YASAKTIR