Lice Belediyesi Peyzaj Mimarı alım ilanı

Mayıs 27, 2018 |

Son Başvuru: 11 Haziran 2018


Lice Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama
yoluyla Peyzaj Mimarı alınacaktır.


Read more…

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 3 sözleşmeli personel alım ilanı

Mayıs 27, 2018 |

Son Başvuru: 1 Haziran 2018


Başvurular iskur.gov.tr üzerimdem yapılabilecektir.      DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Read more…

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 14 uzman personel alım ilanı

Mayıs 27, 2018 |

Son Başvuru: 1 Haziran 2018
Başkanlığımıza; 19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 12 nci maddesi ve 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi
hükümlerine istinaden, işçi pozisyonunda Doktora derecesine sahip 3 (üç) Araştırmacı ve Yüksek
Lisans derecesine sahip 11 (onbir) Uzman personel istihdam edilecektir.


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
Read more…

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 20 sürekli işçi alım ilanı

Mayıs 27, 2018 |

Son Başvuru: 31 Mayıs 201819/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12
nci maddesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10
uncu maddesi hükümleri çerçevesinde; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının 08/05/2018
tarihli ve E.746 sayılı Oluruna istinaden 20 işçi personel alımı için açıktan atama izni
verilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürlüğü Ankara İşkur İl Müdürlüğüne 18/05/2018 tarihli ve E.832 sayılı yazımız ile
işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 22/05/2018 tarihinde yayımlanması
istenilmiştir.

Söz konusu 20 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Ankara İşkur İl Müdürlüğü tarafından, 22/05/2018 tarihinde Türkiye İş Kurumu
www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip
etmeleri ve talebin yayımlandığı yerdeki İŞKUR İl/Şube Müdürlüğünden veya
www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başkanlığımıza
elden, posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İletişim Bilgileri:
Adres : Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (İstanbul yerleşkesi)
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71
 34718 Koşuyolu/İSTANBUL
http://www.tuseb.gov.tr.
Telefon: 0 216 547 26 90
Read more…

Tutak Belediyesi mühendis ve muhasebe memuru alım ilanı

Mayıs 27, 2018 |

Son Başvuru: 5 Haziran 2018Tutak Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere;Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroyaaçıktan atama yoluyla memur alınacaktır.


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN


Read more…

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım ilanı

Mayıs 27, 2018 |

Son Başvuru: 18 Haziran 2018

Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun
yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden başvuru formunun
doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması
sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
Read more…

Düzce Üniversitesi 92 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı

Mayıs 27, 2018 |

Son Başvuru: 4 Haziran 2018


Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak
üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek
üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 92
(doksan iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.Read more…

Erciyes Üniversitesi 4 sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı

Mayıs 27, 2018 |

Son Başvuru: 4 Haziran 2018Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere giderleri döner
sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B)
fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme
Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 4 (dört) sağlık teknikeri sözleşmeli personel
alınacaktır.Read more…

Söğüt (Burdur) Belediye Başkanlığı 2 memur alım ilanı

Mayıs 27, 2018 |

Son Başvuru: 4 Haziran 2018


Söğüt Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği
hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban
puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla
memur alınacaktır


Read more…

Atkaracalar Belediye Başkanlığı 1 memur alım ilanı

Mayıs 27, 2018 |

Son Başvuru: 6 Haziran 2018

Atkaracalar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve
Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS
türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan
atama yoluyla Tahsildar alınacaktır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
Read more…

Adalet Bakanlığı 14504 sözleşmeli personel alım ilanı

Mayıs 19, 2018 |

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 4 adet ilanla 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından farklı unvanlarda toplam 14504 Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır. Aşağıda 4 ilana ilişkin detaylara yer verilmiştir. 

Birinci ilan ile adli ve idari yargıda görev yapmak üzere; 4771 sözleşmeli zabıt kâtibi, 527 sözleşmeli mübaşir, 27 sözleşmeli şoför,  99 sözleşmeli teknisyen ve 69 sözleşmeli aşçı olmak üzere toplam 5493 personel alınacaktır.

Başvurular 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayıp, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Söz konusu ilanın tam metnine erişmek için tıklayınız.

İkinci ilan ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ceza infaz kurumları tarafından sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 7.467 personel alımı yapılacaktır.

Başvurular 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayıp, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Söz konusu ilanın tam metnine erişmek için tıklayınız.

Üçüncü ilan ile icra dairelerinde istihdam edilmek üzere uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 1344 sözleşmeli icra kâtibi alımı yapılacaktır.

Başvurular 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayıp, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Söz konusu ilanın tam metnine erişmek için tıklayınız.

Dördüncü ilan ile Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 10 avukat (tam zamanlı), 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför), 40 destek personeli (hizmetli) ile Bakanlığın Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvurular 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayıp, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Söz konusu ilanın tam metnine erişmek için tıklayınız.

Read more…

Kafkas Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alım ilanı

Mayıs 19, 2018 |

Son Başvuru: 1 Haziran 2018

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Esaslar ’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası uyarınca Üniversitemiz Sağlık
Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi)’nde istihdam edilmek üzere 2016 KPSS (B)
grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel
alınacaktır. 

Read more…

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü 71 sözleşmeli personel alım ilanı

Mayıs 19, 2018 |

Son Başvuru: 1 Haziran 2018

İLANLARA BAŞVURULAR TÜRKİYE İŞ KURUMU ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.
İLANLARA TÜRKİYE İŞ KURUMUNUN http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx İNTERNET ADRESİNDEN ULAŞILMAKTADIR

Read more…

Milli Eğitim Bakanlığı 5000 sözleşmeli öğretmen alım ilanı

Mayıs 19, 2018 |

Son Başvuru: 13 Haziran 2018

5000 sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına alım yapılacak. Başvuru şartları ve detaylar için TIKLAYINIZ
Read more…

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü 240 sürekli işçi alım ilanı

Mayıs 19, 2018 |

Son Başvuru: 25 Mayıs 2018

Kurumumuzun Ankara, Kırıkkale ve Çankırı’da bulunan işyerlerinde çalıştırılmak üzere,
aşağıda belirtilen branş ve sayılarda lise ve dengi okul mezunu toplam 240 daimi işçi
alımı yapılacaktır.

Taleplerde 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, İŞKUR
tarafından 2016 KPSSP94 türünden en az 60 puanı olan adayların başvuruları kabul
edilecektir.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacaktır. İlan detayları ve başvuru
süresi Türkiye İş Kurumu internet sitesinden takip edilebilir.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde
talebin yayımlandığı yerdeki Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya
www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

AYRICA; GELİŞMELER, KURUMUMUZUN
http://www.mkek.gov.tr/tr/Duyurular.aspx ADRESİNDEN TAKİP EDİLEBİLİR.


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
Read more…

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 36 sürekli işçi alım ilanı

Mayıs 15, 2018 |
Son Başvuru: 24 Mayıs 2018


Spor Toto Teşkilatı birçok alanda işçi alımı yapacaktır. Mezun olunan bölümler ve aranan nitelikler ilanda detaylı olarak verilmektedir. 

Read more…

Tutak Belediye Başkanlığı 4 adet memur alım ilanı

Mayıs 15, 2018 |

Son Başvuru: 3 Haziran 2018

Tutak Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
Read more…

Trendyol giyim mağazaları ile iş ortaklığına ne dersiniz

Mayıs 14, 2018 |

Kurulduğu günden itibaren modaya öncülük eden Trendyol.com'un satış ortağı olarak sitenize içerik sağlayabilir, yayınladığınız reklamlar sayesinde gelir elde edebilirsiniz.Trendyol markasını sitenizde yayınlayarak hemen kazanmaya başlamak için aşağıdaki formu doldurarak iletişime geçebilirsiniz.

İŞ ORTAKLIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
Read more…

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 32 sözleşmeli hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, fizyoterapist alım ilanı

Mayıs 14, 2018 |


Son Başvuru: 28 Mayıs 2018

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve
giderleri (014 nitelik kodlu Sağlık Teknikeri ve 015 nitelik kodlu Fizyoterapist döner sermaye
gelirlerinden, diğerleri özel bütçeden) karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci
maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen
pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
Read more…

TUBİTAK 35 sürekli alım ilanı

Mayıs 14, 2018 |

Son Başvuru: 4 Haziran 2018

UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ


İlan No: TBTK.UZAY.2018-1


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Read more…

Modanisa satış ortaklığı (affiliate)

Mayıs 13, 2018 |


Satış Ortaklığı (Affiliate)

Biz Kimiz?

Modanisa.com Türkiye'nin ilk uluslararası online alışveriş sitesidir. 120 ülkede müşterilere sahiptir. Yayınlarını Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 5 dilde gerçekleştirir. Dünyanın 5 kıtasına her gün binlerce kargo gönderir. Her ay 15 milyon kişi Modanisa.com'u ziyaret eder. Şimdilik vitrinindeki marka sayısı 300, ürün çeşitliliği 40 bindir. Koşulsuz müşteri memnuniyeti vadeden Modanisa.com faaliyet alanında pazar lideridir.

Satış Ortaklığı (Affiliate) Nedir?

Satış ve pazarlama ortaklığı anlamına gelen affiliate ile bir web site ya da blogunuz varsa internetten para kazanmanız mümkün olabilir. Satış ortaklığına katılan kişi ya da kurumlar, bir referans link ile ziyaretçilerini Modanisa.com'a ulaştırarak belirli oranlarda gelir elde edebilir. Sisteme katılan kişi ya da kurumlar, bizim vereceğimiz link ve kodları kullanarak, bu ortaklığın bir parçası haline gelebilir. Sitenizden gelen ve alışveriş eden her müşteri, size de kazanç sağlar.

Siz de bu kârlı ortaklığa katılın!

Eğer bu gelir modelinin bir parçası olmak isterseniz lütfen linki tıklayın ve formu doldurun. Size bol kazançlı bir satış ortaklığı dileriz.SATIŞ ORTAĞIMIZ OLUN
Read more…

Ücretsiz bayilik ilanı ver

Mayıs 13, 2018 |


Bayilik ilanlarınızı tarafınıza gönderin ücretsiz olarak yayınlayalım. Bu sayede işinizi tüm kullanıcılara yayma yani reklam yapma şansına da ulaşacaksınız.

Bayilik ilanı için mail adresimiz ecakirlar2@gmail.com

Read more…

İnegöl Belediyesi 1 adet daimi işçi alım ilanı

Mayıs 12, 2018 |

Son Başvuru: 21 Mayıs 2018


İnegöl Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 1 adet daimi işçi alımı yapılacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN
Read more…

Kadıköy Belediyesi tam zamanlı sözleşmeli hemşire alım ilanı

Mayıs 12, 2018 |

Son Başvuru: 17 Mayıs 2018

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca kadro karşılığı Tam Zamanlı
Sözleşmeli Hemşire alınacaktır.


Read more…

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubay adayı alım ilanı

Mayıs 12, 2018 |

Son Başvuru: 31 Mayıs 2018

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA
ÇEŞİTLİ SINIFLARDA
MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI ALIMI
BAŞVURU KILAVUZU

Son Başvuru Tarihi : 31 Mayıs 2018 (23:59)
Sınav Yeri : MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı
Mamak/ANKARARead more…

Söğüt Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alım ilanı

Mayıs 12, 2018 |

Son Başvuru: 28 Mayıs 2018

Söğüt Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama
yoluyla memur alınacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN
Read more…

Çukurova Üniversitesi 162 sözleşmeli personel alım ilanı

Mayıs 12, 2018 |

Son Başvuru: 22 Mayıs 2018

Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre, 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel istihdam edilecektir.


DETAYLI BİLGİ İÇİN
Read more…

İstanbul Teknik Üniversitesi 5 sözleşmeli büro personeli alım ilanı

Mayıs 12, 2018 |

Son Başvuru: 22 Mayıs 2018

Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca 5 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır

Read more…

Gençlik ve Spor Bakanlığı spor uzmanı ve sözleşmeli antrenör alım ilanı

Mayıs 12, 2018 |

Son Başvuru: 4 Haziran 2018

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve/veya taşra
teşkilatında istihdam edilmek üzere 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör
Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS
(B) grubu (KPSS P3) puan türünden en az 50 (elli) puan almak şartıyla, yapılacak sözleşmeli
personel giriş sınavı ile 1800 Antrenör ve 1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98
Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42’si Kadın ve 47’si Erkek,
89 Spor Masörü) olmak üzere toplam 3200 sözleşmeli personel alınacaktır. Sözleşmeli
personel giriş sınavı 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren sözlü sınav usulü ile 15 farklı
merkezde 16 komisyon tarafından yapılacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN
Read more…

Trakya Üniversitesi 127 sözleşmeli personel alım ilanı

Mayıs 12, 2018 |

Son Başvuru: 22 Mayıs 2018

Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir


DETAYLI BİLGİ İÇİN
Read more…

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 264 sözleşmeli personel alım ilanı

Mayıs 12, 2018 |


Son Başvuru: 21 Mayıs 2018


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesine göre, Üniversitemiz Tıp
Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla ( Ayrıca yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ) personel alınacaktır. Personel Giderleri Özel Bütçeden
karşılanacaktır.


DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
Read more…

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 59 adet sözleşmeli personel alım ilanı

Mayıs 12, 2018 |


Son Başvuru: 21 Mayıs 2018

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 59 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
İstenilen belgeler ve geniş açıklama Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr adresinden
temin edilecektir.


DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
Read more…

Süleyman Demirel Üniversitesi 110 mevsimlik işçi alım ilanı

Mayıs 12, 2018 |
Son Başvuru:21 Mayıs 2018

Üç aylık geçici işçi statüsünde çalıştırılacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
Read more…

Süleyman Demirel Üniversitesi 93 sözleşmeli personel alım ilanı

Mayıs 12, 2018 |

Son Başvuru: 21 Mayıs 2018


Üniversitemiz, Hastanesi Başmüdürlüğünde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden
karşılanmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 Kamu Personeli
Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara
sözleşmeli personel alınacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
Read more…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 255 sözleşmeli personel alım ilanı

Mayıs 12, 2018 |


Son Başvuru: 21 Mayıs 2018

Üniversitemize 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde ve Turizm Fakültesi, Eğitim ve Uygulama Otelinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.

Adayların başvurularını en geç 21/05/2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar,
www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Read more…

9 Eylül Üniversitesi 99 hemşire ve 28 sağlık teknikeri alım ilanı

Mayıs 12, 2018 |


Son Başvuru: 21 Mayıs 2018
Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden ( 99 Hemşire ile 28 Sağlık Teknikeri )
karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Read more…

Bayanlara evden iş fırsatı Oriflame Türkiye kozmetik

Mayıs 06, 2018 |

Oriflame, sizlere satın alırken tasarruf edecebileceğiniz, satarken kazanç elde edebileceğiniz veya kendi ekibinizi kurarak daha çok kazanabileceğiniz harika bir iş fırsatı sunuyor. Bu ay Hoşgeldiniz Programı'nda ve Kat Kat Kazan Programı'nda sizi neler bekliyor merak ediyorsanız hemen tıklayın!

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
Read more…

Evde kreş hizmeti verebilirsiniz

Mayıs 06, 2018 |

Evde kreş açmak

Evde kreş açma fikri çalışmak için ev ortamını seçen bayanların sevdiği bir iş. Çalışan ailelerin kreşlerin pahalı olması veya çalıştığı işyerinin kreşi olmamasından dolayı tercih ettiği bu yöntem ile para kazanan bir çok kişi mevcut. İstanbul’da evde çocuk bakımı için aylık 500 lira ile 2000 lira arasında fiyat talep edenler var.

Diğer şehirlerde ise fiyat biraz daha düşüyor. Evde kreş açma işini yasal yollardan yapmak daha mantıklı. Sonuçta bu işten para kazanacaksınız ve size bırakılan çocukların sorumluluğunu alacaksınız. Aynı zamanda çocukların eğitimi ve kişisel gelişimi bakımından da bilgiler edinmeniz gerekli.

Aylık 5 çocuk için evde kreş açmak sizi biraz zorlayabilir. Çünkü her birinin ayrı sorunları olacaktır. Bu yüzden bakacağınız çocuk sayısını az tutmanızda fayda var.
Read more…

Ev kadınlarına ek gelir imkanları

Mayıs 06, 2018 |

Size önereceğimiz bu konuda ilk Japonya’da uygulanan bir taktik. Japon ev kadınları evde üretilen ürünleri en yakın mağazalarda anlaşmalı olarak komisyon karşılığında satıyorlar. Evden çalışan bazı kadınlar ise az ürün yerine kendisi mağaza içerisine bir stand kiralayarak ürünlerini satıyor. Bu ürün satma taktiğini kullanarak sizlerde kendi ürünlerinizi satarak evden ek gelir kazanabilirsiniz.

Evde yapılan ürünleri nerelerde satabiliriz

Evde yapılan ürünleri nerelerde satabiliriz sorusunun cevabı ise bölgenizde bulunan giyim mağazaları, butik mağazaları ve marketler olabilir. Marka olan mağazalar bu işe sıcak bakmayabilir bu yüzden diğer noktalar ile anlaşmanızı öneririz.
Read more…

Avicenna ile kazanmaya başla serbest satıcı

Mayıs 06, 2018 |

AVİCENNA

SERBEST SATIÇI


SERBEST SATICI PROJEMİZ HIZLI BÜYÜYEN TÜRKİYEDE BİZİMDE BU BÜYÜMEYE DESTEK OLMAK İÇİN GELİŞTİRDİĞİMİZ HIZLI BÜYÜME PROJESİDİR

Serbest Satıcı AVİCENNA markasının pazara yönelik istihdam projesidir.

AVİCENNA markası 30 yıllık marka geçmişi olan AKSU VİTAL’İN eczane markasıdır.

       

          AKSU VİTAL APİTERAPİ (Balla tedavi ve Arıyla tedavi), FİTOTERAPİ (Bitkiyle tedavi) ve AROMATERAPİ   ( Aromatik veya Uçucu yağlarlarla tedavi) yöntemlerini kullanmayı ve  geliştirmeyi kendine misyon edinmiştir. Bu misyonun sorumluluklarını ve önemini bilerek sektöründe ilk AR-GE merkezi açmış LABORATUVAR tesisini kurmuş üretimini tamamen kendi bünyesinde yapmaktadır.

AKSU VİTAL AR-GE MERKEZİ ONAYI BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI Sn. FARUK ÖZLÜ TARAFINDAN BİZZAT VERİLMİŞTİR

       AR-GE merkezimiz Türkiye’de 4 üniversite ve TÜBİTAK iş birliği için de çalışmalarını yürütmektedir.

·       İstanbul Üniversitesiyle proje geliştirme çalışmaları ve ortak projelerde çalışılmakta.

·       Ege Üniversitesi ile bilimsel çalışmalar için bilimsel protokol imzalanmıştır.

·       Bezmialem Vakıf Üniversitesiyle ortak proje çalışmaları yapılmıştır.

·       Düzce Üniversitesiyle bilimsel protokol imzalanmıştır.

·       TÜBİTAK ile proje uygulama çalışmaları yapılmaktdır.

       Avicenna markası AKSU VİTAL in Eczane sektöründeki markası.  Ürünleri sadece ECZANELERDE satılmak için üretilmektedir.

Sektördeki bu yeni yüzümüzle büyürken beraber olalım istedik ve SERBEST SATICI projesini geliştirdik.

       İki yıldır yürütmekte olduğumuz AVİCENNA S.S projemizi Türkiye ‘nin farklı yerlerinde uygulayarak geliştirdik. Bu gelişmeler sonucunda sistemimizi ve projemizi geliştirip son haline getirdik.       AVİCENNA S.S sistemimizde kesinlikle para vermiyorsunuz. Riskiniz kesinlikle yok.

-Sisteme başvuru yapıyorsunuz onaylandıktan sonra eczanelerden sipariş alıyorsunuz.

-Siparişleri siz götürmüyorsunuz.(LOJİSTİK SORUMLULUĞUNUZ YOK)

-Para alış-verişi yapmıyorsunuz. (TAHSİLAT SORUMLULUĞUNUZ YOK)

-Sizden yapmanızı istediğimiz ürü tanıtımı ve ürünlerimizle ilgilenmek.

-Eczane anlaşmalı olduğumuz depoya sipariş veriyor ürün geliyor eczane tüketiciye ulaştırıyor.       AVİCENNA S.S network değildir bu projeden Türkiye genelinde 200-250 kişi faydalana biliyor.

-Ankara’daki serbest satıcımız bu işi yaparken Antep ’deki arkadaşına da bu işi önere bilecek İstanbul’daki kuzenine.

-İstenilen bölge aktif bölge değil ise üyelik süreci başlatılır.

       BÖLGELERİMİZ 3 AYRIL;

1 -   AKTİF BÖLGE serbest satıcının var olduğunu ve çalışmalarını yürüttüğünü gösterir.

2 –  ONAYLANMAMIŞ BÖLGE serbest satıcı başvurusu alınmış fakat bölge tahsisi yapılmamış. (başvuru yapa bilirsiniz)

3 -  PASİF BÖLGE serbest satıcı başvurusu henüz yapılmamış olduğunu gösterir        SERRBEST SATICI olmak için üye bulma zorunluluğunuz yok.

-Üye bulduğunuz için değil bulduğunuz üye satış gerçekleştirdiği için onun satışından da prim alıyorsunuz.

-Bulduğunuz üyenin işinde başarılı olamaması veya çıkmak istemesi sizinle alakalı bir durum kesinlikle değil bulunan üyenin kararıdır.

-Üyenin kazancından alacağınız prim olmadan  kendi işinize devam edebiliyorsunuz.

-Aktif hale gecen üyelerden %5 prim hak edişi oluyor.       AVİCENNA S.S sistemimizde tanımlı bölgeniz oluyor ve bu bölgede sadece siz satış

gerçekleştiriyorsunuz. Bölgeniz de çalışma şartlarına uyduğunuz sürece sizindir.

-Başka bir satıcı bölgenizde satış gerçekleştirmeyecektir.

-Satışlar sistemsel olarak bölgesel çalışıyor, başka bir S.S. satış gerçekleştirse bile sistemde sizin satışınız olarak tanımlanacak.       AVİCENNA S.S sisteminin en büyük farkı çalışma ve kazanç teknikleri sunmak.

-Hastanelerde doktorlar ürün çalışmak.

-Eczanelerde satış gerçekleştirmek.

-Eczanelerde ANLAŞMALI ECZANE sözleşmesi yapmak.

-Bölge cironuzun net %15 kesin kazanıyorsunuz.

-Bulduğunuz üye ASİSTAN olduğunda %5 kazanma

-Başarı hedef sitemi (3 aylık hedefler)*** 2018 – 2019 ***

YILLARI ARASINDA GEÇERLİ OLUCAK

BULUNA ÜYE ASİSTAN SEVİYESİNE GELDİĞİNDE AYLIK CİROSUNUNDAN KAZANACAĞI %5 YANI SIRA 500 TL EK PRİM KAZANACAK


DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
Read more…

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 756 sözleşmeli personel alım ilanı

Mayıs 06, 2018 |

Son Başvuru: 18 Mayıs 2018

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” çerçevesinde, en az lisans düzeyinde 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas
alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız erkek dağılımı dikkate alınarak ekli listede (EK) yer
alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre 463’ü kadın 293’ü erkek olmak üzere toplam
756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınavla alınacaktır. Herhangi bir ilde kadın
veya erkek adaylardan başarılı olan sayısının o cinsiyet grubu için ilan edilen kontenjan
sayısından az olması halinde açık kalan kontenjan diğer cinsiyet grubu için kullanılabilecektir.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından
KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ekli listede belirtilen her bir il için
istihdamı düşünülen kadın ve erkek sayısının ayrı ayrı dört katı aday sözlü sınava alınacaktır.
Puanların eşitliği nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların
tümü sınava çağrılacaktır.

Yurt müdürlüklerinde, 24 saat esasına göre hizmet verilmekte olup, Yurt Yönetim
Personeli Genel Müdürlükçe belirlenen görevleri yürütecek, çalışma saatleri ise ilgili mevzuat

çerçevesinde görev yapılan il müdürlüğünce belirlenecektir.


DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
Read more…

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 464 sözleşmeli personel alım ilanı

Mayıs 06, 2018 |

Son Başvuru: 18 Mayıs 2018


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere,
aşağıdaki Ek-1 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 10 (on) adet Diyetisyen ve 5 (beş) adet Destek
Personeli (Şoför) olmak üzere 15 (on beş) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere
aşağıdaki Ek-2 sayılı tabloda dağılımı gösterilen 162 (yüz altmış iki) adet Diyetisyen, 44 (kırk
dört) adet Psikolog, 162 (yüz altmış iki) adet Büro Personeli, 81 (seksen bir) adet Destek
Personeli (Şoför) olmak üzere toplam 449 (dört yüz kırk dokuz) sözleşmeli personel alınacaktır.

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan ek 2’inci maddesinin (b)
fıkrasına göre usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından KPSS (B) grubu puan

sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN
Read more…

PTT, KPSS'siz (KPSS şartsız) 5000 sözleşmeli personel alım ilanı (Son Başvuru: 18 Mayıs 2018)

Mayıs 06, 2018 |

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ 2018/1 PERSONEL ALIM İLANI

Şirketimizin Merkez ve Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere (Ek-1) listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara idari hizmet sözleşmeli personel alınacaktır.

Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

NOT 1) : 2018/1 personel alımı başvuru tarihi itibariyle Mernis adresinin bulunduğu İl’de en az bir yıl süre ile ikamet edenler, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlara başvuru yapacaktır.

NOT 2) : Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atamaları, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde yapılacaktır.

a)Avukat pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)
2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,
3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

b)Mimar pozisyonlarına başvurabilmek için;
1)Fakültelerin Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olmak,(Ek-2)
2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

c)Mühendis pozisyonlarına başvurabilmek için;
1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

d)PTT Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için;
1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,
2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

e)PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk) pozisyonuna başvurabilmek için;
1)Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)
2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

f)PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık) pozisyonuna başvurabilmek için;
1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,
2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça veya İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

g)PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi) pozisyonuna başvurabilmek için;
1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,
2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça veya İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

h)Tekniker pozisyonlarına başvurabilmek için;
1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonlarına başvurabilmek için;
2)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
3)SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak.

i) Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

j) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

k) Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

l) Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1)30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.
2)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

m) Postacı pozisyonuna başvurabilmek için;
1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2)Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına 18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.)
3)Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.
4)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

n) Postacı (Firma elemanı) pozisyonuna başvurabilmek için;
1)30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.
2)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
3)Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına 18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.)
4)Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.
5)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

NOT: Alınacak tüm pozisyonlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR

1-Adaylardan, sınav ücreti olarak 60 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.

2-Adaylar sınav ücretini, 14/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri arasında yalnızca PTT işyerlerinden (Merkez veya Şube) ve PTTMatik’lerden T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilecektir.

3-Sınav başvuruları, 14/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri arasında, www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracaktır. Ayrıca, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlar için Mernis adresinin bulunduğu İl’e göre tercih yapacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4-Adayların sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise PTT ile ilişikleri derhal kesilir.

5-Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyenlerin, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenlerin, yanlış T.C. kimlik numarası beyan ederek sınav ücreti yatıranların ve başvuru hakkı olmadığı halde sınav ücreti yatıranların yatırdıkları sınav ücreti iade edilmeyecektir.

6- Yazılı ve sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı SMS gönderilebilecektir.

7- Yazılı ve sözlü sınavlara adaylar, sınav giriş belgesi ve fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik Numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile girebilecektir. Adaylar yazılı sınav giriş belgesini yazılı sınavı yapacak kurumun internet adresinden T.C. kimlik numarası girerek alacaktır.

8-Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

9- Yazılı sınav test usulü yapılacak ve her soru beş seçenekli olacaktır,

Yazılı sınavda adaylara;

a)PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) yazılı sınavlarında, genel yetenek ve genel kültür konularından 100 (yüz) soru sorulacaktır.
b)Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, Postacı (Firma elemanı) yazılı sınavlarında genel yetenek ve genel kültür konularından 40 (kırk), mesleki alandan 60 (altmış) soru sorulacaktır.
c)Yazılı sınavlarda (Ek-3) tabloda belirtilen genel yetenek ve genel kültür ile mesleki alan konu başlıkları arasından soru sorulacaktır.

10-Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Hatalı soru/sorular çıkması halinde, ilgili soru/sorular iptal edilerek, iptal edilen soruların puanları diğer sorulara eşit olarak dağıtılacaktır.

11- Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonları için yazılı; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

12- Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı), Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılır.

13-Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuran adayların yazılı sınav puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan adayın başarı sırası öncelikli olacaktır. Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuran adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan adayın başarı sırası öncelikli olacaktır.

14- Sözlü sınava, yazılı sınav puanı esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday çağrılacak olup son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

15-Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

16- Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına, yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen
pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır. Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına, başarı puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

17-İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

NOT: İlanda yer alan “BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE” ait pozisyonlara yerleşenler, Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerine (ilçe yerleşimleri de dahil) atanabileceklerdir.

18- Yazılı ve sözlü sınav sonucu, PTT’nin internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

19-Sınav sorularına itiraz, sınav sorularının yayınlandığı tarihten itibaren üç gün içerisinde mesai bitimine kadar yapılabilir. Sınav sorularına itiraza ilişkin hususlar sınav sorularının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.

20-Adaylar; yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.

NOT: Yazılı sınav sorularından her birine ve/veya yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazların değerlendirilmesi hususunda her bir itiraz için aday, PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 60 TL itiraz ücreti yatıracaktır.

21-Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanamayan adayların yazılı sınav cevap kağıtlarının imajları, elektronik ortamda sınavı yapan kuruluştan alınacaktır. Yazılı sınav cevap kağıtları, dava açma süresi bitiş tarihinden itibaren bir yıl içinde imha edilebilecektir.

22-Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)
c)Yükseköğretim Mezun Belgesi (e-devlet ),
d)Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge (e-devlet ),
e)Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (e-devlet ),
f)İş isteme beyannamesi,
g)Mal bildirim beyannamesi,
h)Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

NOT: Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonuna başvuran adayların sağlık kurulu raporlarında;
1)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabileceği,
2)Kilosu ile boyu,
3)Kilo ile boy arasındaki fark,

Hususlarının belirtilmesi gerekmektedir.
ı) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı
beyan,
i)Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
j)Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonlarına başvuran adaylardan en az B sınıfı ve A2 sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,
k)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 suret),
l)PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlara başvuranlardan, başvuru tarihi itibariyle Mernis adresinin bulunduğu İl’de en az bir yıl ikamet ettiğini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınan onaylı belge,
m)Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonuna başvuran adaylardan SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesi,

23-Yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına asil olarak yerleşen adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde 22 nci maddede istenen belgelerle birlikte, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

24-Sözlü sınav sonucunda Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına asil olarak yerleşen adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde 22 nci maddede istenen belgelerle birlikte Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

25-Ataması yapılan adayların başvuru formunda yer alan adreslerine tebliğ yapılacak olup adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

26-Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan adayların atamalarının tamamlanmasını müteakip göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

27-Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.
İlanen duyurulur.

(Ek-1): Pozisyonların Birimlere Göre Dağılımını Gösterir Liste. (Tıklayınız),

(Ek-2): Yükseköğrenim Kurumlarının Alım Yapılacak Bölümlerini Gösterir Liste. (Tıklayınız)

(Ek-3): Genel Yetenek ve Genel Kültür İle Mesleki Alan Konu Başlıklarını Gösterir Liste. (Tıklayınız)
Read more…

Dışişleri Bakanlığı 17 (onyedi) sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı

Mayıs 06, 2018 |

Son Başvuru: 22 Mayıs 2018

Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8.
maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 17 (onyedi) sözleşmeli
bilişim personeli alınacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
Read more…

Karasu Belediye Başkanlığı Greyder Operatörü 2 sürekli işçi alım ilanı

Mayıs 06, 2018 |
Son Bsşvuru: 13 Mayıs 2018

Karasu Belediye Başkanlığı Greyder Operatörü 2 sürekli işçi alım ilanı

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Read more…

Erdek Belediye Başkanlığı 2 sözleşmeli personel alım ilanı

Mayıs 06, 2018 |

Son Başvuru: 10 Mayıs 2016
Read more…

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 225 sözleşmeli personel alım ilanı

Mayıs 06, 2018 |

Son Başvuru: 16 Mayıs 2018


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Samsun il ve ilçelerindeki
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ne bağlı birimlerde
istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak olup, KPSS (B) grubu puan sıralaması
esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-657 Sayılı Kanunun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile nöbet usulü çalışmaya
ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli
bulunmamak.
3- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş
olmak).
4- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği
ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
3- 2016 KPSS; P3 puanını gösteren belge, Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı aranmamaktadır.
Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bu pozisyon için yazılı
ve/veya sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup ayrıca duyuru yapılacaktır.
4- 1 adet resim ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvurmaları gerekmektedir.(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2016 KPSS P3(B) grubu puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru
bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından
belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları www.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl
kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar
sonuçların www.omu.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde İşe
başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim
etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili
bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde
istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve
atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.


DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN
Read more…

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Veteriner, Mühendis, Teknisyen, Tekniker 5 kişi sözleşmeli alım ilanı

Mayıs 06, 2018 |

Son Başvuru: 16 Mayıs 2016

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak suretiyle, Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştırılmak üzere 1 Adet Veteriner Hekim, 2 Adet Mühendis, 1 Adet Tekniker ve 1 Adet Teknisyen alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1-Başvuru Formu (www.ohu.edu.tr/personel adresinden temin edilecektir)
2-2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
5-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı
6-İstenilen Alanda Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi-Yazısı ve SGK Hizmet Dökümü
7-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
8-Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
9- Özgeçmiş
10- Fotoğraf (1 Adet)

Adayların başvurularını www.ohu.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler.
Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.ohu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 4 katı kadar yedek aday ilan edilir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Ayrıca atanmaya hak kazanan adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Bilgi İçin
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, Niğde, 51240
Tel: 0388 225 2678-2671

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
Read more…