25 Nisan 2018 Çarşamba

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 8 personel alım ilanıİzmir’in kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, ekip çalışmasına
yatkın, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, yeniliğe ve
gelişime açık, seyahat engeli olmayan, 6 uzman personel, 1 destek personel ile 1 iç denetçi
istihdam edilecektir.

BAŞVURU TARİHİ : 16 Nisan-4 Mayıs 2018 (saat 09:00-1 8:00)

SINAV YERİ : İzmir Kalkınnıa Ajansı (Şehit Fethibey Cad. No:4911
Birlik Plaza Kat:3 Gümrük/İZMİR)

SINAV TARİHLERİ : Sınav 14 Mayıs 2018 tarihinde başlayacaktır. Sınav
programı ve tarihleri 10 Mayıs 2018 günü www.izka.org.tr adresinden ilan edilecektir.

1- Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı ifas gibi
yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma
suçlarından dolayı hükümlü bulunmarnak,
ç) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı bulunmamak,
d) Olağanüstü I-Ial Kanun 1-lükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak
veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.
e) Devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.
t) Başvuracak erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya en az bir yıl tecil ettirmiş
olmak (Askerlik hizmetini yapmış olmak tercih sebebidir)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

YORUMLARA LİNK EKLENMESİ TEHLİKELİ VE YASAKTIR