25 Nisan 2018 Çarşamba

Çayıralan Belediyesi - Yozgat 5 adet memur alım ilanı


Çayıralan Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek
üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye
Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS
türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan
atama yoluyla memur alınacaktır.

 BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
➢ Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, ilk ilan tarihinden, 23/04/2018 – 21/05/2018
Pazartesi günü saat 17.00’ ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında),
➢ Yozgat ili Çayıralan Belediyesi adresindeki Çayıralan Belediyesi Yazı İşleri
Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
➢ Zabıta memuru başvuruları şahsen yapılacaktır.
➢ Memur ve mühendis kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta
yoluyla yapılacaktır.
➢ Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

YORUMLARA LİNK EKLENMESİ TEHLİKELİ VE YASAKTIR